Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Hyvinvointi O.Heinonen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.11.2018. Viimeisin muutos 20.7.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Hyvinvointi O.Heinonen 2942847-3
Pirkkalaistori 8 D 21
37100 Nokia
045 1643326
olli@hyvinvointiheinonen.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Olli Heinonen, 045 1643326, olli@hyvinvointiheinonen.fi

3. Rekisterin nimi
Hyvinvointi Heinonen Olli & Laura asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tietoja käytetään myös suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella.

Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys, y-tunnus
Tiedot tilatuista palveluista

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoituksiin. Valmennusten ja mentoroinnin aikana tehdyt muistiinpanot tuhotaan asiakassuhteen päätyttyä ja täytetyt harjoituslomakkeet, valmennustehtävät ym. asiakasta hyödyttävä materiaali luovutetaan asiakkaalle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Evästeiden käyttö
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen markkinointitarkoituksiin ja verkkosivustomme kehittämiseen. Tämän verkkosivuston kävijäseurantaan käytämme Google Analytics -ohjelmistoa. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla kerätään anonyymia tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää täällä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia tämän ja muiden sivustojen toiminnallisuuksia. Evästeiden kieltäminen yleensä poistaa joitakin sivuston toimintoja ja ominaisuuksia käytöstä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän sähköpostiin, olli@hyvinvointiheinonen.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.